Wyniki wyszukiwania dla:

Podwójne dziesięciolecie w Parafii w Polanie

W parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie, w niedzielę 12 listopada obchodziliśmy dziesięciolecie poświęcenia nowego kościoła parafialnego. Pierwsza wzmianka w dokumentach o Polanie pochodzi 1486 roku. Erygowanie parafii w Polanie przez biskupa Sierakowskiego miało miejsce w 1747 roku. W roku 1770 powstaje drewniany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W roku 1951 Polana „wraca” do Polski, pozostali mieszkańcy jako obywatele ZSRR, wyjeżdżają w okolice Odessy. W 1969 roku mieszkańcy Polany otrzymują pozwolenie na użytkowanie cerkwi na potrzeby kościoła rzymsko-katolickiego, ponieważ kościół katolicki został zniszczony. 15 czerwca 1982 roku, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej rewindykował parafię w Polanie, którą przejmuje w obsługę Towarzystwo Salezjańskie. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Zasada. W roku 1991 proboszczem został ks. Józef Talik i rozpoczyna on budowę nowego kościoła 12 kwietnia 1998 roku, poprzez wmurowanie Kamienia Węgielnego poświęconego przez Papieża Jana Pawła II w Żywcu. Aktu wmurowania dokonał Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Po nagłej śmierci ks. Józefa Talika, proboszczem zostaje ks. Stanisław Lasak w roku 2000. W roku 2009 proboszczem zostaje ks. Stanisław Gołyźniak, kontynuuje prace przy kościele. 17 listopada 2013 roku, Nowy kościół rzymsko-katolicki w Polanie został poświęcony przez Arcybiskupa Józefa Michalika w obecności ponad 30 kapłanów, większości Salezjanów na czele z Inspektorem Prowincji Krakowskiej ks. Dariuszem Bartochą. Świątynia był wypełniona wiernymi z Polany i przybyłymi na tą uroczystość gośćmi.

W niedzielę 12 listopada 2023 roku, proboszcz ks. Marek Rusek, zorganizował uroczystość 10 lecia poświęcenia kościoła. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył i kazanie wygłosił Kanonik ks. Robert Łuc, proboszcz w parafii w Ostrowie koło Radymna, Prezes Zespołu Pieśni i Tańca Ostrowiacy oraz wieloletni kwatermistrz pielgrzymki diecezjalnej na Jasną Górę. W trakcie kazania zacytował słowa zmarłego Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, który był cały sercem oddany trosce o dobro duchowe wszystkich mieszkających na terenie Diecezji Przemyskiej. „Macie bardzo piękny kościół, z którego dumna byłaby każda parafia, teraz jest czas na budowanie Kościoła z Was drodzy bracia i siostry, aby Bóg który jest naszym Ojcem, widział w Was swoje  dobre i posłuszne Prawu Bożemu Dzieci” W koncelebrze byli proboszcz ks. Marek Rusek i ks. Mieczysław Faruń. Na Sumie śpiewał chór parafii w Polanie, psalm śpiewały Scholanki prowadzone przez Panią Annę Stępniewską. W tym dniu modliliśmy się również w intencji naszej Ojczyzny Polski, z racji przypadającej 11 listopada kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Wszystkim którzy przyczynili się do splendoru tego wydarzenia serdecznie dziękujemy i życzymy oprócz zdrowia fizycznego ważnego na co dzień , również zdrowego ducha, czyli czystego sumienia które jest lustrem w którym widać  całe nasze życie.

Z relacją filmową można zapoznać się pod  adresem: https://polana.sdb.org.pl/2023/11/12/105-rocznica/?galeria

     

Podziel się tym wpisem: