Wyniki wyszukiwania dla:

Misje Święte 2023 w Polańskiej Parafii

 

Szybko minął czas od poprzednich Misji Świętych w 2013 roku. Wtedy poprzedzały one uroczystość poświecenia nowego kościoła, a w tym roku rozpoczęły Wielki Post. Misje trwały przez pięć dni od Środy Popielcowej do niedzieli 26 lutego. Poprowadził je ks. Zbigniew redemptorysta z Tuchowa.

Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela) przybyli do Tuchowa w diecezji tarnowskiej w XIX wieku. Przejęli pobenedyktyńskie sanktuarium Matki Bożej. Przed redemptorystami opiekował się tym sanktuarium w I połowie XIX wieku zakon jezuitów. Towarzystwo Jezusowe  prowadziło wówczas również parafię w Polanie. Kilku polańskich ojców jezuitów pełniło posługę także w Tuchowie, m. in.  polański proboszcz ojciec Wincenty Łaszkiewicz.

Powołanie ojców redemptorystów do głoszenia Ewangelii od samego początku przejawia się w prowadzeniu misji ludowych i rekolekcji. Mają do tego szczególny dar. Mogliśmy to odczuć w Polanie, nawet w gestach liturgicznych gdy ukazywany był wiernym Ewangeliarz wznoszony przez kapłana.

Każdego dnia liturgię uświetniał polański chór. Za co należy mu serdecznie podziękować. W czasie Misji Świętych był czas na nauki ogólne, naukę stanową dla małżonków i rodziców, naukę dla dzieci. Pouczające było wprowadzenie do adoracji Najświętszego Sakramentu.

Piątek był dniem drogi krzyżowej przez Hawaje i dniem pojednania się z bliźnimi. Codziennie był czas na Spowiedź Świętą. W sobotę jedenaście par odnowiło przysięgę małżeńską, przypominając, że małżeństwo jest powołaniem.

Misje święte skłaniają do refleksji nad powszedniejącą naszą wiarą. Wprowadzą do  niej duch świeżości. Uzmysławiają nam, że grzech wprowadza stan nieuporządkowania, niszcząc nas samych ale zawsze możemy liczyć na miłosierdzie Pana Boga.


Podziel się tym wpisem: