Wyniki wyszukiwania dla:

Chór


Chór parafialny w Polanie

Chór powstał w listopadzie 2009 r. Jego pierwszym kierownikiem i opiekunem był ks.
Tadeusz Goryczka SDB, który prowadził również scholę dziecięcą „Promyki Radości”.

W pierwszym roku działalności oprócz animowania śpiewów podczas uroczystości
parafialnych, chór zainicjował akcję „Kolędowanie po Polanie” podczas której rokrocznie,
wspólnie ze scholą, w okresie bożonarodzeniowym odwiedza domostwa parafian –
kolęduje i składa życzenia. Ofiary zbierane podczas kolędowania zawsze przeznaczane
są na najpilniejsze potrzeby parafii.

Kolejnymi opiekunami chóru byli: w sezonie 2010 – 2011 ks. Janusz Rabiniak SDB, a w
latach 2011 – 2017 ks. Damian Kempa SDB, pod którego kierownictwem chór uczestniczył
w festiwalu kolęd i pastorałek w Wołkowyi oraz uświetnił uroczystość poświęcenia kościoła
w Polanie.

Chór ma formułę otwartą, jego członkami są chętni, lubiący śpiew parafianie, którzy w ten
sposób pragną włączać się w celebrację liturgii. Obecnie dyrygentem chóru jest pan Maciej Małaj.

    

Zdjęcia z obchodów 10-cio lecia chóru parafialnego w Polanie. (21 czerwca 2019 r. )