Wyniki wyszukiwania dla:

Róże różańcowe


Róże różańcowe w Polanie
Papież – błogosławiony Pius IX, oprowadzał kiedyś grupę gości i zapytany o
największy skarb Stolicy Apostolskiej, wskazując na różaniec, powiedział: „Oto największy
skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat”.
Mała parafia Polana również posiada ten najcenniejszy skarb w osobach modlących się
w poszczególnych Różach Różańcowych . Najstarsza z nich, Róża św. Józefa, powstała
w okresie kiedy mieszkańcy Polany, po 10 latach starań, uzyskali pozwolenie na
odprawianie nabożeństw w świątyni grekokatolickiej pw. św. Mikołaja. Zelatorką tej Róży
była p. Katarzyna Pisarska, a po jej śmierci p. Helena Torbińska.
W roku 1982, gdy pierwszym po II w. św. proboszczem w Polanie został ks. Stanisław
Zasada, powstała Róża męska św. Maksymiliana Kolbe, której długoletnim zelatorem był
p. Jan Konopka, a obecnie prowadzi ją p. Stanisław Myśliński. Powstała też druga Róża
kobieca – Matki Boskiej Królowej Polski, którą prowadziła p. Halina Bakalarz.
W 1991 roku parafię obejmuje ks. Józef Talik, który zawiązuje kolejne Róże:
młodzieżową – św. Jana Bosko, prowadzoną przez młodzież uczącą się w szkołach
średnich oraz kobiecą – Matki Bożej Gromnicznej, której zelatorką jest Maria Faran.
W latach2000 – 2009 parafię polańską prowadzi ks. Stanisław Lasak. Jest to okres,
kiedy wymienione Róże z różnych przyczyn były niepełne. I tak z Róż św. Józefa i MB
Królowej Polski powstaje jedna Róża św. Józefa, którą prowadzi p. Halina Bakalarz.
Działało również w tym czasie dziecięce„ Różańcowe Koło Podwórkowe”, które pod
przewodnictwem p. Stanisława Myślińskiego wyjeżdżało na coroczne pielgrzymki na
Jasną Górę oraz przemierzało bieszczadzkie szlaki modląc się wspólnie i bawiąc.
Obecnie, swoją modlitwę różańcową prowadzą Róże:
1. Św. Józefa
2. Matki Bożej Gromnicznej
3. Św. Maksymiliana Kolbe.
Członkowie wszystkich Róż włączają się w inicjatywy na rzecz parafii oraz uczestniczą w
pielgrzymkach i spotkaniach grup modlitewnych na terenie archidiecezji przemyskiej.