Wyniki wyszukiwania dla:

Księża


Obecnie posługę duszpasterską w Polanie pełnią:

Ks. prob. Marek Rusek 2019-

ks. katecheta Józef Komosa 2018 –

Księża proboszczowie w parafii Polana:
Ks. prob. Stanisław Zasada 1982-1991
Ks. prob. Józef Talik 1991-2000
Ks. prob. Stanisław Lasak 2000-2009
Ks. prob. Stanisław Gołyźniak 2009-2019

Księża pełniący posługę w parafii Polana:

kleryk Stanisław Rozner 1988-1989
ks. Andrzej Szpak 1989-1990
ks. katecheta Marek Rusek 1996-1999
ks. katecheta Ryszard Szymeczko 1999-2001
ks. katecheta Mirosław Łubiarz 2001-2003
ks. katecheta Kazimierz Salwa 2003-2006
ks. dyrektor Zenon Latawiec 2006-2007
ks. katecheta Tadeusz Goryczka 2006-2010
ks. dyrektor Krzysztof Rodzinka 2007-2010
ks. dyrektor Jarosław Wnuk 2010-2018
ks. katecheta Janusz Rabiniak 2010 -2011
ks. katecheta Damian Kepma 2011-2018
ks. Mieczysław Faruń 2023 –